Tiltag og forsøg med trafiksikkerhed og udvikling af Hovedgaden i gang;

Skrevet den 08-11-2017

hovedgaden

I de kommende 6 måneder gennemfører vi forsøg og tiltag i og omkring Hovedgaden, der skal forbedre trafiksikkerheden og gøres os klogere på arbejdet med ny og bedre Hovedgade i Hvalsø. Det drejer sig fx om opstribning af vejforløbet, forgængerovergange, hastighedsdæmpning via skiltning og bump, afspærring af Skolevej ved Brugsen i krydset Skolevej/Søvej, nyt byinventar mv.

I den kommende tid vil vi gerne høre dine tanker og erfaringer med de forskellige tiltag, for sammen finder vi de bedste løsninger.

Ring eller skriv til Bjørn Henrichsen, sekretær for Bysamarbejdet Hvalsø: 53808188 eller bjhe@lejre.dk
Du kan også høre mere om projektet via Hovedgadegruppen i Bysamarbejdet Hvalsø: Lene Creutzberg: 30292500 eller creutzberg61@gmail.com.

 

VH.
Bysamarbejdet Hvalsø


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.